Pensions helpline number
Newid maint testun:

Pension-Covid-Banner-Welsh
My-Pensions-Online-Welsh
2021 Gweld Cafeatau'r Adroddiad Buddion Blynyddol
Scamproof-your-savings-Welsh
Reform-2014-Welsh
Pensions-Annual-Report-Welsh-2020
Thinking of Joining
Fund Members
Pension Calculators
Previous Members
Receiving a Pension
Latest News
Chwilio’r wefan:
My-Pension-Left-Banner-Welsh
Employers-Section-Welsh
Auto-Enrol-Welsh
Councillors-left-banner-welsh

Dolenni Cyflym

Cyflogwyr

Cynghorwyr

Llywodraethu a Buddsoddi

Y Newyddion Diweddaraf

Dolenni

Sylwadau ac Adborth


Cysylltu â ni

Pensiynau
Adran Pensiynau
Cyngor Rhondda Cynon Taf
Tŷ Bronwydd
Y Porth
Cwm Rhondda
CF39 9DL

01443 680611
Pensiynau@rctcbc.gov.uk

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf

Croeso i Wefan Bensiwn y CPLlL

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf yw un o’r cynlluniau pensiwn galwedigaethol mwyaf yng Nghymru, sy’n darparu buddion i dros 60,000 o bobl. Rydym yn rhan o’r cynllun pensiwn cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol, y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Mae’r cynllun pensiwn yn cynnig buddion gwych i chi

  • Rydych chi’n talu i mewn iddo a’ch cyflogwr hefyd
  • Caiff holl gyfraniadau’r gweithwyr cyflogedig a’r cyflogwyr eu buddsoddi mewn un gronfa a ddefnyddir wedyn i dalu buddion. Mae adroddiad Prisio 2019 yn darparu gwybodaeth am y ffordd y caiff y gronfa ei rheoli
  • Mae buddion yn seiliedig ar hyd eich gwasanaeth a’ch tâl, nid ydynt yn cael eu pennu gan faint rydych chi’n ei dalu
  • Mae pensiwn sy’n daladwy am oes ar ôl i chi orffen gweithio
  • Mae cyfandaliad yn daladwy os byddwch chi’n marw
  • Mae yna incwm i’ch teulu os byddwch chi’n marw
  • Cewch chi incwm os na allwch weithio mwyach oherwydd salwch neu anaf

Mae'r Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi creu fideos i egluro rhai o'r manteision y mae'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yn eu darparu i chi a'ch teulu, ac mae'r rhain ar gael drwy ymweld â www.lgpsmember.org.