Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Datganiad Buddion Blynyddol

Templed Datganiad Buddion Blynyddol 2021 Gweithredol a Nodiadau Canllaw

I weld fersiwn ddigidol o Ddatganiad Buddion Blynyddol 2021 Aelod Gweithredol cliciwch yma. I weld y Nodiadau Canllaw sy’n cyd-fynd ag ef cliciwch yma.

Templed Datganiad Buddion Blynyddol 2021 Gohiriedig a Nodiadau Canllaw

I weld fersiwn ddigidol o Ddatganiad Buddion Blynyddol 2021 Aelod Gohiriedig a nodiadau canllaw cliciwch yma.