Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dolenni cyswllt

Aelodau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) 

Mae’r CPLlL yn rhan werthfawr o’r pecyn cyflog a buddion i weithwyr llywodraeth leol neu rai sy’n gweithio i gyflogwyr eraill sy’n rhan o’r Cynllun, ac yn aml, caiff ei ystyried yn un o fanteision ariannol mwyaf gwerthfawr y swydd. 

Mae Cyflogwyr Llywodraeth Leol yn darparu’r wefan yma ar ran gweinyddwyr y gronfa bensiwn a chyflogwyr llywodraeth leol.

Dolen gyswllt i Aelodau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL)

Direct Gov

Gwybodaeth am bensiwn y wladwriaeth a chynllunio ar gyfer ymddeol.

Dolen gyswllt i Direct Gov

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Yn cynnwys newyddion a gwybodaeth am faterion treth ac yswiriant gwladol yn y Deyrnas Unedig.

Dolen gyswllt i 'Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi'