Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Newid manylion personol

Cofiwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich manylion personol.

Mae modd lawrlwytho ffurflen ar gyfer newid eich manylion eich banc neu eich cyfeiriad drwy glicio yma).

Mae modd i chi ddiweddaru’ch manylion drwy ddefnyddio Fy Mhensiwn Ar-lein. Dyma gyfleuster ar-lein sy’n ei gwneud hi’n bosibl i aelodau cronfa ddiweddaru eu manylion yn uniongyrchol heb orfod anfon ffurflen aton ni. Mae modd cofrestru ar gyfer y gwasanaeth yma drwy glicio ar y ddolen gyswllt yma

https://www.mypensiononline.rctpensions.org.uk/

Os ydych chi wedi cofrestru cyfrinair gyda ni, bydd modd i chi roi gwybod i ni fod eich cyfeiriad wedi newid dros y ffôn. Fel arall, defnyddiwch y ffurflen uchod i roi gwybod am newidiadau.

Os ydych chi am gofrestru cyfrinair gyda ni fel bydd modd i ni gymryd manylion dros y ffôn, cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen.

Caiff aelodau sydd wedi ymddeol (ac sydd wedi cofrestru cyfrinair eisoes) roi gwybod am y newidiadau yma dros y ffôn.