Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Dyddiadau talu a chynnydd mewn pensiynau

Dyddiadau talu pensiynau ar gyfer 2021/2022

Tân

Cyflogres 96 

Llywodraeth Leol  

Cyflogres 98

Diwedd y mis 

Llywodraeth Leol

Cyflogres 99 (ddim yn

berthnasol i aelodau

newydd)

Canol y mis 

 Ebrill 29

Ebrill 29

Ebrill 14

Mehefin 01

Mai 31

Mai 16

Gorffennaf 01

Mehefin 30

Mehefin 16

Awst 01

Gorffennaf 29

Gorffennaf 15

Medi 01

Awst 31

Awst 16

Medi 30

Medi 30

Medi 16

Tachwedd 01

Hydref 31

Hydref 14

Rhagfyr 01

Tachwedd 30

Tachwedd 16

Rhagfyr 30

Rhagfyr 30

Rhagfyr 16

Chwefror 01

Ionawr 31

Ionawr 16

Mawrth 01

Chwefror 28

Chwefror 16

Mawrth 31

Mawrth 31

Mawrth 16

Nodwch: Bydd pensiynwyr newydd yn ymuno ag un ai Cyflogres 96 neu 98 gan ddibynnu ar bwy yw eu cyflogwr.


Cynnydd pensiwn eleni (2022/2023)

Bydd y cynnydd blynyddol yn eich Pensiwn Llywodraeth Leol yn seiliedig ar y Mynegai Prisiau Defnyddwyr ym mis Medi’r flwyddyn flaenorol – roedd hynny’n 3.1% ym mis Medi 2021.

Fel arfer, bydd eich pensiwn yn cynyddu os:

  •  ydych chi’n 55 oed neu’n hŷn
  • neu os ydych chi’n cael pensiwn gŵr/gwraig, buddiolwr neu blentyn
  •  neu os ydych chi wedi ymddeol oherwydd salwch

Os na fyddwch chi’n dod o dan unrhyw un o’r uchod, bydd eich pensiwn yn cynyddu beth bynnag, ond fydd e ddim yn cael ei dalu tan eich pen-blwydd yn 55 oed.

Y Gronfa Bensiwn sy’n talu am y cynnydd mewn pensiwn, ond pan fyddwch chi’n cyrraedd oedran ymddeol y wladwriaeth, bydd hyn yn newid, a bydd rhywfaint o’r cynnydd yn cael ei dalu gan y Llywodraeth a rhywfaint yn parhau i gael ei dalu gan y Gronfa.