Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Rhondda Cynon Taf County Borough Council

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf Pension Fund

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf yw un o’r cynlluniau pensiwn galwedigaethol mwyaf yng Nghymru, sy’n darparu buddion i dros 60,000 o bobl.

The Rhondda Cynon Taf Pension Fund is one of the biggest occupational pension schemes in Wales, providing benefits for over 60,000 people.