Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Hafan

Diogelwch eich cynilion rhag
Adroddiad Blynyddol Pensiynau
Fy Mhensiwn Ar-Lein
Coronafeirws
Datganiadau Buddion Blynyddol
Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol
Adran y Cyflogwyr

 

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf

Cronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf yw un o’r cynlluniau pensiwn galwedigaethol mwyaf yng Nghymru, sy’n darparu buddion i dros 60,000 o bobl. Rydym yn rhan o’r cynllun pensiwn cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol, y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Ydych chi'n ystyried ymuno?
Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Pensiwn...
Aelodau'r Cynllun
Rhagor o wybodaeth am eich Pensiwn...
Cyfrifianellau Pensiwn
Cyfrifianellau dyfnyddiol ar-lein i gael syniad o'ch buddion yn y dyfodol...
Aelodau blaenorol
Gwybodaeth a Chyngor...
Ydych chi'n cael Pensiwn?
Rhagor o0 wybodaeth am eich Penswin...
E-Ffurflenni a Llenyddiaeth
Newyddion diweddaraf am y gronfa, ffurflenni cynllun, clychythyron a ffeithlenni...