Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Diwygio Pensiynau 2014

Adolygwyd ac ad-drefnwyd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ym mis Ebrill 2014. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL) yn cynnal gwefan ganolog ar gyfer aelodau’r CPLlL sy’n egluro sut mae buddion pensiwn yn cael eu cyfrifo. 

Gweld rhagor o wybodaeth drwy'r Gwefan Cymdeithas Llywodraeth Leol

Anfonwyd cylchlythyr at bawb a oedd yn talu i’r cynllun ar 31 Mawrth 2014 yn dweud wrthynt fod y CPLlL yn newid ar 1 Ebrill 2014 - gallwch weld copi yma: Cylchlythyr RhCT-Cymraeg

Prudential yw ein darparwr Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY) mewnol ac, os oes gennych ddiddordeb mewn talu CGY, gallwch gysylltu â nhw drwy eu gwefan trwy glicio yma.

 

Tudalennau yn yr adran yma